Satınalma

Satınalma

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim en önemli hedefimizdir. Bu memnuniyet sürekli artırılmalıdır.

 

Satınalmanın ciddi oranda müşteri memnuniyetinin sağlanmasına katkı sağladığını biliyoruz. Bu nedenle satınalma hedeflerimizi ve süreçlerimizi sürekli müşterilerimizin isteklerine ve taleplerine uyarlarız. Fakat bu yeterli değildir! En iyiye ulaşmak için partnerlerimizi yani tedarikçilerimiz bu sürekli iyileştirme süreçlerine dahil etmeliyiz.

 

Satınalmada hem teknolojik hem de nitelikli olarak kaliteli ve fiyat bakımından ilgi çekici ürünleri, sermaye mallarını ve hizmetleri zamanında tedarik etmek ve sunmak için partnerler bulmalı, oluşturmalı ve geliştirmeliyiz. Tedarikçiler de müşteri memnuniyetini en üst amaç olarak kabul etmeli ve müşterinin taleplerine ve gereksinimlerine azami öncelik vermelidir.

 

Taleplerimizi partnerlere açıkça ve şeffaf olarak açıklamak, taleplerin yerine getirilmesini denetlemek ve gerekirse iyileştirilmelerini sağlamak ayrıca partnerlerimizin iş kuvvetini düzenli olarak ölçmek ve böylece buna uygun düzeltme ve iyileştirme önlemlerini alabilmek ve uygulayabilmek için sonuçları hazırlamayı satınalma amacımız olarak kabul ederiz.

 

Partnerlerimizden taleplerimizi almalarını, teknolojilerini, niteliklerini, masraf tekniklerini ayrıca randevu olanaklarını ve yetkinliklerini AUMA Riester GmbH & Co. KG şirketine karşı şeffaf hale getirmelerini, kararlaştırılan sözleşmelere uymalarını, gerekirse sorunları, aykırılıkları, kriterleri veya iyileştirme potansiyellerini geliştirme şansı olarak kabul etmelerini ve ilgili önlemleri sürekli iyileştirme süreci kapsamında başlatmalarını ve hayata geçirmelerini bekleriz.