Onderhoud / revisie

Wat van waarde is, moet men verzorgen

Regelmatig. Met ervaring. Calculeerbaar.

Verzorging en onderhoud komen altijd ongelegen. Net zoals onvoorziene stilstand. Om die reden zijn in veel installaties (bijv. kerncentrales) revisies zelfs wettelijk voorgeschreven. Hier biedt AUMA de onderhouds- en revisieservice aan. In regelmatige, met u vastgelegde afstanden, worden alle werkzaamheden uitgevoerd.  
Daarbij bevat het onderhoudspakket gedefinieerde slijtdelen en worden de onderdelen preventief vervangen.
Aansluitend wordt er een onderhoudsrapport opgesteld over de actuele staat van de eenheid. De AUMA onderhoudsservice is er uiteraard ook voor een vaste pakketprijs en zo kan deze service concreet worden ingecalculeerd.   

Te allen tijde voor u ter beschikking

 

Selecteer hier uw lokale contactpersoon

Partnerschap helder gedefinieerd

Duidelijk gedefinieerde afspraken zijn altijd de beste voorwaarden voor een goed partnerschap.
Dit geldt natuurlijk ook voor service en dienstverleningen. AUMA biedt u daarom de mogelijkheid om afspraken met de service schriftelijk vast te leggen.
Deze service-overeenkomsten worden individueel op uw wensen zoals bijv. omvang van de levering, condities of leveringsdata afgestemd en geformuleerd.
Dit maakt voor beide betrokken partijen een planningszekerheid op lange termijn mogelijk.

Uw voordeel

 • Behoud van de investeringswaarde 
 • Bestandsopname en analyse van de staat van alle aandrijvingen
 • Vaststelling van de in gebruik zijnde aandrijvingen en het aanmaken van een lijst met aandrijvingen 
 • Gedefinieerde omvang van het onderhoud
 • De inzet van gekwalificeerde servicetechnici van AUMA
 • Regelmatige en vakkundige verzorging van uw installaties
 • Reducering van ongeplande stilstandtijden door anticipatie 
 • In te plannen servicebezoeken 
 • Korte responstijden
 • Controlling voor uw zekerheid
 • Individuele en op maat gesneden serviceafspraken 
 • Continuïteit gedurende de totale looptijd 
 • Calculatiebasis 
 • Duidelijke definitie van de afgesproken prestaties 
 • Planningszekerheid in de instandhouding