Ex-producten

Ex-pertkennis van AUMA voor uw veiligheid

Voldoet aan de norm. Gekwalificeerd. Gedocumenteerd.

De bij u in gebruik zijnde Ex-aandrijvingen moeten veilig zijn: 
de apparatuur mag nooit en te nimmer gevaarlijke situaties veroorzaken. In de Europese norm EN 60079-17 is om die reden als voorschrift de regelmatige, terugkerende controle en instandhouding van Ex-aandrijvingen door opgeleid personeel vastgelegd. En dit moet worden gedocumenteerd.
U als eigenaar/gebruiker of verantwoordelijke van/voor de installatie bent verplicht om de veiligheid van Ex-aandrijvingen gedurende de totale technische levensduur te waarborgen.

Te allen tijde voor u ter beschikking

 

Selecteer hier uw lokale contactpersoon

Verantwoordelijkheid delegeren

Als fabrikant beschikken wij over de competentie en de gekwalificeerde servicetechnici om aan de eisen van de bovenvermelde norm te voldoen. Daarvoor hebben wij een speciaal onderhoudsconcept ontwikkeld opdat de explosieveiligheid ook na jaren nog voor 100 % is gewaarborgd. Ons service- en onderhoudsconcept omvat zowel de controle en het onderhoud van de algemene werking en functies van de aandrijvingen alsook de speciale eisen die aan de explosieveiligheid worden gesteld.

Uw voordeel

  • De verantwoordelijkheid voor de veilige werking van de Ex-aandrijvingen in het kader van de regelmatige controleplicht delegeert u aan ons, de fabrikant.
  • Wij zorgen voor de controleschemata en het documenteren
  • Er zijn uitsluitend gekwalificeerde servicetechnici aan het werk
  • De kosten zijn nauwkeurig calculeerbaar en u wordt niet geconfronteerd met onaangename verrassingen