Profinet

[Translate to Polish:] Profinet

Profinet to bazujący na sieci Ethernet protokół komunikacji technologii automatyzacji przemysłowej. Profinet opiera się głównie na modelach funkcyjnych magistrali Profibus, co znacznie ułatwia przestawienie na nową technologię, zwłaszcza użytkownikom standardu Profibus. Profinet łączy zatem zalety znanego systemu Fieldbus i Industrial Ethernet.

 

 

 

Profinet charakteryzuje się następującymi właściwościami:

  • Komunikacja w czasie rzeczywistym opiera się na zmodyfikowanych telegramach ethernetowych
  • Wysoka wydajność (czasy cyklów w zakresie 1-8 ms, jitter do maks. <1µs, wysoka przepustowość)
  • Niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym (RT) z acykliczną (non RT) wymianą danych do konfiguracji i diagnozy
  • Łatwy rozruch dzięki automatycznej alokacji adresów i wykrywaniu konfliktów adresowych
  • Automatyczne wykrywanie topologii umożliwia
    - łatwą wymianę urządzeń bez ponownej konfiguracji
    - planowanie i programowanie topologii sieci w trybie offline
  • Zintegrowane koncepcje redundancji kanałów transmisji (pierścieniowo) i systemu sterowania (redundancja systemu)

 

Napędy ustawcze AUMA z łączem Profinet obsługują pełny zakres funkcji sterownika napędów ustawczych AC.2, umożliwiając łatwą i elastyczną integrację w różnych typach sieci.