EtherNet/IP

[Translate to Polish:] EtherNet/IP

EtherNet/IP to bazujący na sieci Ethernet protokół komunikacji technologii automatyzacji przemysłowej. EtherNet/IP korzysta ze znanego z DeviceNet protokołu CIP (Common Industrial Protocol). Przestawienie na nową technologię jest dlatego bardzo łatwe, szczególnie dla użytkowników DeviceNet.

 

EtherNet/IP charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Komunikacja w czasie rzeczywistym opiera się na protokole CIP za pośrednictwem UDP/IP, w tym Standard Ethernet
 • Spełnianie wymagań komunikacji w czasie rzeczywistym / czasy cyklów > 10-40 ms
 • Stosowanie standardowych komponentów sieciowych (Switch itp.) i praktyk IT
 • Komunikacja/trasowanie bez specjalnej bramy sieciowej poprzez segmenty sieciowe
 • Dostępne koncepcje redundancji kanałów transmisji i systemu sterowania

 

Napędy ustawcze AUMA ze sterownikiem AC.2 obsługują EtherNet/IP, umożliwiając łatwą i elastyczną integrację w różnych typach sieci.

 • Szczegóły

  • Funkcje

   • Przełączany Ethernet (switched Ethernet) z elastycznym sterowaniem priorytetowym
   • Wymiana danych wg modelu producent-konsument:
    Urządzenie polowe/adapter jako producent udostępnia systemowi sterowania/skanerowi (konsumentowi) dane procesowe
   • Adresowanie na bazie IP wg praktyk IT
   • Komunikacja na bazie protokołu CIP poprzez UDP/TCP/IP
    Dane cykliczne: CIP Implicit I/O poprzez UDP
    Dane acykliczne: CIP Explicit Messages poprzez TCP
   • Klasy urządzeń: Skaner (system sterowania) adapter (urządzenia polowe)
   • Struktura danych CIP: Urządzenia/dane procesowe zawarte w obiektach CIP jako atrybuty
   • Redundancja poprzez pierścień DLR (Device Level Ring)
   • Diagnoza sieci za pomocą przełączników zarządzalnych (Managed Switches)
  • Napędy z łączem EtherNet/IP

   • Dostępne dla napędów wieloobrotowych SA i napędów niepełnoobrotowych SQ ze sterownikiem AC 01.2
   • 1 port Ethernet 100BASE-TX (100 Mbit/s) do okablowania w gwiazdę
   • Podłączanie wtyczką M12 lub RJ-45
   • Ustawienia IP za pomocą protokołu DHCP lub oprogramowania obsługowego
   • Łatwe okablowanie dzięki funkcji autonegocjacji, krosowania i polaryzacji
   • Wejście/wyjście odwzorowania procesów jest całkowicie odzwierciedlone w obiektach CIP I/O
   • Klasyfikacja komunikatów diagnostycznych napędu ustawczego wg NAMUR NE 107
   • Integracja urządzeń poprzez plik EDS
  • Uruchamianie i komunikacja

   Napędy ustawcze AUMA z łączem EtherNet/IP są elastycznie integrowane w infrastrukturze sieci oraz mogą być identyfikowane i sterowane w obrębie systemu za pomocą nazwy urządzenia lub swojego adresu IP – podobnie jak komputery PC w sieci lokalnej.

    

   Integracja napędu ustawczego AUMA w środowisku EtherNet/IP wymaga jedynie kilku czynności. W tym celu przydzielany jest najpierw adres IP, a do systemu sterowania wprowadza się ustandaryzowany opis urządzenia (plik EDS). Za pomocą narzędzi systemu sterowania następuje potem konfiguracja obiektów/instancji komunikacji dla danych wejściowych i wyjściowych odwzorowania procesów.

    

   W przypadku wyższych wymogów dotyczących transferu w czasie rzeczywistym konieczne jest zaprojektowanie stopnia wykorzystania sieci i użycie przełączników zarządzalnych z protokołem IGMP.