AM

Tam, gdzie stosuje się równoległą transmisję sygnałów i liczba komunikatów zwrotnych przekazywanych nadrzędnemu systemowi sterowania jest ograniczona, sterownik AM o prostej budowie jest właściwym rozwiązaniem.

 

Za pomocą przełączników określa się podczas uruchamiania kilka parametrów, np. rodzaj wyłączania w pozycjach krańcowych.

 

Sterowanie odbywa się za pomocą komend OTW., STOP, ZAMYK. Dojechanie do pozycji krańcowej i zbiorcze komunikaty awaryjne są przesyłane do nadrzędnego systemu sterowania. Komunikaty te są też sygnalizowane przez diody na lokalnym panelu sterowania. Opcjonalnie położenie armatury może być przekazane nadrzędnemu systemowi sterowania jako sygnał 0/4 – 20 mA.