Napędy o zmiennym czasie przesterowania SQV i SQRV

Napędy niepełnoobrotowe SQV .2 do pracy sterującej oraz SQRV .2 do pracy regulacyjnej w połączeniu z inteligentnym sterownikiem ACV 01.2 rozszerzają sprawdzoną serię SQ/SQR o warianty z regulacją czasu przesterowania. Oferując szeroki zakres regulacji czasu przesterowania do 1:10, AUMA wyznacza nowe standardy.

 

Napędy niepełnoobrotowe serii SQV są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 - 15 min)

 

Napędy niepełnoobrotowe serii SQRV są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 - 25 %.