Omgevingstemperaturen

[Translate to Nederlands:] Umgebungstemperaturen

Bij warmte of kou functioneren de AUMA-aandrijvingen op betrouwbare wijze. Er zijn temperatuurversies voor verschillende omgevingsvoorwaarden beschikbaar.