Inkoop

Inkoop

De tevredenheid van onze klanten is ons hoogste doel. En deze tevredenheid willen wij constant verbeteren.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat de inkoop voor een belangrijk deel ertoe bijdraagt deze klanttevredenheid te waarborgen. Om die reden passen wij onze inkoopdoelstellingen en -processen continu aan de wensen en eisen van onze klanten aan. Dit is echter niet voldoende! Wij moeten tevens onze partners – de leveranciers – in deze continue verbeteringsprocessen betrekken om een optimale situatie te bereiken.

 

Er moeten in de inkoop partners worden gevonden, opgebouwd en ontwikkeld die ons zowel technologisch als kwalitatief hoogwaardige en qua prijs interessante producten, kapitaalgoederen en dienstverleningen stipt kunnen leveren en verstrekken. Voorts dienen de leveranciers ook de klanttevredenheid als hoogste doel te erkennen en met de hoogste prioriteit de eisen en wensen van de klant te honoreren.

 

Wij zien het als taak van de inkoopafdeling om onze eisen aan de partners duidelijk en transparant te kennen te geven, erop te lette dat aan de eisen wordt voldaan en dit evt. achteraf te verbeteren, evenals de performance van onze partners regelmatig te meten en de daaruit voortvloeiende resultaten ter beschikking te stellen om op basis hiervan correcties en verbeteringsmaatregelen in gang te kunnen zetten en uit te voeren.

 

Van onze partners verwachten wij dat zij bereid zijn om onze eisen te accepteren, hun technologische, kwalitatieve, kostentechnische evenals levertechnische mogelijkheden en competenties voor AUMA Riester GmbH & Co. KG transparant te maken, de gemaakte afspraken na te komen, eventueel problemen, afwijkingen, kritische noten of voorstellen voor verbeteringen te accepteren en respectievelijke maatregelen aan de hand van een continu verbeteringsproces in gang te zetten en te realiseren.