Profinet

[Translate to Suomalainen:] Profinet

Profinet on Ethernet-pohjainen tiedonsiirtoprotokolla teolliselle automatisointitekniikalle. Profinet perustuu lähtökohtaisesti Profibusin toimintamalleihin. Siten vaihto uuteen teknologiaan on Profibus-käyttäjille mahdollista erittäin helposti. Profinet yhdistelee silloin tunnetun kenttäväyläjärjestelmän ja Industrial Ethernetin etuja.

 

 

Profinetissa on seuraavat erityiset ominaisuudet:

  • Reaaliaikainen tiedonsiirto perustuu modifioituihin Ethernet-viesteihin.
  • Suuri suorituskyky (sykliajat alueelta 1-8 ms, Jitter enintään <1µs, suuri läpipääsy)
  • Kova reaaliaikainen tiedonsiirto (RT) asyklisen (non RT) tiedonsiirron ohella konfigurointia ja diagnoosia varten
  • Helppo käyttöönotto automaattisen osoitteenannon & osoitekonfliktien tunnistuksen ansiosta
  • Automaattinen topologiatunnistus mahdollistaa
    - laitteen helpon vaihdon ilman uutta konfigurointia
    - verkkotopologian offline-suunnittelu ja ohjelmointi
  • Integroidut redundanssikonseptit siirtoteille (rengas) ja johtojärjestelmälle (järjestelmäredundanssi)

 

Profinetilla varustetut AUMA-toimilaitteet tukevat toimilaiteohjauksen AC.2 koko toimintolaajuutta ja ovat integroitavissa helposti ja joustavasti erilaisiin verkkotyyppeihin.