Modbus TCP

[Translate to Suomalainen:] Modbus TCP

Modbus TCP on Ethernet-pohjainen tiedonsiirtoprotokolla teolliselle automatisointitekniikalle. Modbus TCP vastaa yleisesti käytettävän Modbus-protokollan (RTU) suoraa käyttöä TCP/IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon. Olemassa olevat Modbus-sovellukset voivat siten käyttää erittäin helposti yhteyssuuntautunutta, turvattua prosessidatan vaihtoa olemassa olevan Ethernet-verkon kautta.

 

Modbus TCP:ssä on seuraavat erityiset ominaisuudet:

  • Tietojen vaihto pyyntö/vastaus-periaatteen mukaisesti TCP/IP-yhteyden pohjalta
  • Soveltuvuus yksinkertaisiin reaaliaikaisiin vaatimuksiin (sykliajat n.100 ms)
  • Perustuu lähtökohtaisesti vakioverkkokomponentteihin (Switch jne.) IT-käytäntöihin
  • Erittäin helppo ja yleiskäyttöinen protokolla, olennaisesti Modbus RTU:n läpinäkyvä käyttö
  • Tiedonsiirto/reititys ilman erityistä yhdyskäytävää verkkosegmenttien yli

 

Toisin kuin muissa protokollissa, Modbus voi käsitellä viivästettyjä viestejä, joita esiintyy usein esim. modeemiyhteyksissä tai langattomissa verkoissa.
Modbus mahdollistaa siten luotettavan ohjauksen, laitevalvonnan ja tietojen keräämisen etäältä.

 

AUMA-toimilaitteet säätötoimilaitteen ohjausyksiköllä AC. Kaksi tuettua Modbus TCP:tä voi integroida helposti ja joustavasti erilaisiin verkkotyyppeihin.