EtherNet/IP

[Translate to Suomalainen:] EtherNet/IP

EtherNet/IP on Ethernet-pohjainen tiedonsiirtoprotokolla teolliselle automatisointitekniikalle. EtherNet/IP käyttää DeviceNetistä tunnettua CIP:tä (Common Industrial Protocol). Siirtyminen uuteen teknologiaan on siten erittäin helppoa erityisesti Device-Net-käyttäjille.

 

EtherNet/IP:ssä on seuraavat erityiset ominaisuudet:

 • Reaaliaikainen tiedonsiirto perustuu CIP:hen UDP/IP:llä, mukaan lukien Standard Ethernet
 • Soveltuvuus reaaliaikaisiin vaatimuksiin sykliaikojen ollessa >10-40ms
 • Vakioverkkokomponenttien (Switch jne.) IT-käytäntöjen käyttö
 • Tiedonsiirto/reititys ilman erityistä yhdyskäytävää verkkosegmenttien yli
 • Redundanssikonseptit tiedonsiirtoreiteille ja johtojärjestelmälle saatavilla

 

Toimilaiteohjauksella AC.2 varustetut AUMA-toimilaitteet tukevat EtherNet/IP:tä ja ovat integroitavissa helposti ja joustavasti erilaisiin verkkotyyppeihin.

 • Lisätietoja

  • Toiminnot

   • Switched Ethernet joustavalla prioriteettiohjauksella
   • Tietojen vaihto Producer-Consumer-mallin mukaan:
    Kenttälaite/adapteri asettaa prosessitiedot producerina johtojärjestelmän/skannerin (consumer) käyttöön
   • IP-pohjainen osoitteenanto IT-käytäntöjen mukaan
   • CIP-protokollatiedonsiirro UDP/TCP/IP:llä
    Sykliset tiedot: CIP Implicit I/O UDP:llä
    Asykliset tiedot : CIP Explicit Messages via TCP
   • Laiteluokat: Skanneri (johtojärjestelmä) adapteri (kenttälaitteet)
   • CIP-datarakenne: Laitteet/prosessitiedot sisältyvät attribuutteina CIP-dataobjekteihin
   • Redundanssi Device Level Ring -renkaan (DLR) kautta
   • Verkkodiagnoosi Managed Switches -kytkinten kautta
  • EtherNet/IP:llä varustetut toimilaitteet

   • Saatavilla monikierrostoimilaitteille SA ja osakierrostoimilaitteille SQ, joissa on toimilaitteen ohjausyksikkö AC 01.2
   • 1 Ethernet-portti 100BASE-TX (100 Mbit/s) tähtikaapelointiin
   • Liitäntä M12-pistokkeella tai RJ-45-pistokkeella
   • IP-asetukset DHCP:llä ja/tai käyttöohjelmistolla
   • Helppo kaapelointi autonegotiaatiolla, -crossoverilla ja -polariteetilla
   • Prosessikopio Input/Output kopioitu täysin CIP I/O -kohteisiin.
   • Toimilaitteen diagnoosi-ilmoitusten luokittelu NAMUR NE 107:n mukaisesti
   • Laiteintegrointi EDS-Filella
  • Käyttöönotto & tiedonsiirto

   EtherNet/IP-liitännällä varustetut AUMA-toimilaitteet liitetään joustavasti verkon infrastruktuuriin ja ne voi tunnistaa ja niitä voi puhutella kaikkialta niiden laitenimellä ja/tai IP-osoitteella - kuten tietokoneita paikallisessa verkossa.

    

   Tarvitaan vain muutamia vaiheita AUMA-toimilaitteen integroimiseksi EtherNet/IP-ympäristöön. Sitä varten annetaan ensin IP-osoite ja sisällytetään standardisoitu laitekuvaus (EDS-tiedosto) ohjaustekniikkaan. Johtojärjestelmän järjestelmätyökaluilla konfiguroidaan sen jälkeen tiedonsiirtokohteet/-tahot prosessikuva-input- ja -output-tiedoille.

    

   Suuremmissa reaaliaikaisissa vaatimuksissa tarvitaan verkon kuormituksen ja Managed Switches -kytkinten käytön suunnittelu IGMP:n kanssa.