AC SIL ja ACExC SIL

Jos järjestelmät voivat aiheuttaa vahinkotilanteessa huomattavaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle, laitteisto on nykyisten teknisten standardien mukaan varustettava turvajärjestelmillä, jotka pystyvät pitämään järjestelmän vahinkotilanteessa turvallisessa tilassa tai saattamaan järjestelmän tällaiseen tilaan. Nämä järjestelmät on suunniteltava kansainvälisten standardien mukaisesti. Sovellettavia standardeja ovat tällöin toiminnallista turvallisuutta koskeva standardi IEC 61508 sekä prosessiteollisuutta koskeva standardi IEC 61511.

 

AUMAn valikoimiin kuuluu erilaisia laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi standardin IEC 61508 / IEC 61511 mukaisissa turvajärjestelmissä. AUMA jakaa tuotteet tällöin toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavien vaatimusten perusteella kahdelle eri tasolle:

 

Tiukimpien toiminnallista turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisia ovat ohjausyksikön AC .2-SIL ja monikierros- tai osakierrostoimilaitteiden SA .2 / SQ .2 yhdistelmät, jotka TÜV-testauslaitos on sertifioinut standardin IEC 61508 (2. painos) mukaisesti. Nämä yhdistelmät soveltuvat käytettäviksi korkeimmillaan tasolle SIL 2 kuuluvissa ja redundantin mallin (esim. ”1oo2”) tapauksessa jopa tasolle SIL 3 kuuluvissa järjestelmissä. Nämä yhdistelmät ovat standardin IEC 61508 uusimman ja vaativimman version mukaisia ja ovat erittäin joustavia, mitä tulee turvatoiminnon sovittamiseen kulloisenkin turva-automaatiojärjestelmän (SIS) asettamiin vaatimuksiin.

 

AUMAn valikoimiin kuuluu käytössä hyväksi havaittuja tuotteita, jotka mahdollistavat varmatoimisen pääteasentojen takaisinkytkennän NORM-toimilaitteissa ilman ohjausyksikköä samoin kuin valittujen vaihteiden yhteydessä. Näille tuotteille on laadittu FMEDA-analyyseja sekä laskettu vikojen todennäköisyyttä kuvaavia arvoja.

 

Laskelmat on tarkastanut exida, joka on maailman johtavia testausorganisaatioita toiminnallisen turvallisuuden alueella. exida on myös vahvistanut laskelmat asiaankuuluvissa raporteissa. Turvallisuuden kannalta olennaisten arvojen perusteella laskettuja tuotteita voi käyttää kokoonpanosta riippuen sovelluksissa, joiden asettamat vaatimukset ovat tason SIL 1 tai tason SIL 2 mukaisia.