Pohony SAVEx a SARVEx s ACV s proměnnými otáčkami s ochranou proti výbuchu

S víceotáčkovými pohony SAVEx .2 pro řídicí režim a SARVEx .2 pro regulační režim v kombinaci s inteligentní řídicí jednotkou ACVEx 01.2 doznala osvědčená konstrukční řada SAEx/SAREx rozšíření o varianty s proměnnými otáčkami. S širokým poměrem proměnných otáček 1:10 stanovuje AUMA nová měřítka a může nyní nabídnout elektrické servopohony s variabilními otáčkami také pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu.

 

Víceotáčkové pohony konstrukční řady SAVEx jsou koncipovány pro řídicí režim a krokovací režim (třídy A a B) / (krátkodobý provoz S2 – 15 min). Speciální koncepce pro delší provozní doby jsou k dispozici pro provoz S2 – 30 min.

 

Víceotáčkové pohony konstrukční řady SARVEx jsou koncipovány pro regulační režim (třída C) S4 – 25 %. Speciální provedení pro S4 – 50 % jsou rovněž k dispozici.