Petrol & Gaz

Limitin standart hale getirilmesi

Petrol ve gaz, sanayi için önemli enerji kaynaklarıdır. Bu ürünler, en modern teknolojiler ve işlemler kullanılarak aktarılmakta, işlenmekte ve dağıtılmaktadır. İnsan ve çevre için tehlike potansiyeli yüksek olduğundan petrol ve gaz sanayisinde çok katı kurallar geçerlidir.

AUMA, bu sektörde dünya çapında kabul görmektedir ve gerekli olan teslimat ruhsatlarına ve patlama koruması sertifikalarına sahiptir. Yüksek SIL kapasitesi ve aşırı iklim koşulları altında kullanılabilirlik sayesinde AUMA aktüatörleri petrol ve gaz endüstrinin gereksinimlerini karşılar.

Petrol & Gaz

Patlamaya karşı korumada uluslararası sertifikalar, yüksek SIL kapasitesi ve zorlu iklim şartlarında güvenirlik – bu özelliklerle AUMA aktüatörleri petrol ve gaz sanayisinin tüm taleplerini karşılamaktadır.