İşlevsel güvenlik - SIL

Hasar durumunda insan ve çevre için ciddi bir risk teşkil eden tesislerde, tesisi bu tür bir durumda güvenli halde tutan veya böyle bir hale getiren artan güvenlik sistemleri öngörülmektedir. Bu sistemler IEC 61508, IEC 61511 ve EN ISO 13849 gibi uluslararası normlara göre işlevsel güvenlik için tasarlanmıştır.

 

 

AUMA aktüatörleri de güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanılıyor ve tesislerin güvenli işletimine katkı sağlıyor. AUMA, güncel normalara göre kontrol edilmiş ve farklı güvenlik gereksinimlerine uygun olan geniş ürün yelpazeli ürün portföyü sunar.

AC-SIL ve ACExC-SIL aktüatör kontrol ünitesi

SIL tipi AC 01.2 veya ACExC 01.2 aktüatör kontrol üniteleri yüksek güvenlik talepleri için geliştirilmiştir. Güvenlik işlevlerinin uygulanması için ek SIL modülleri içerir.

 

Bu aktüatör kontrol üniteli SA 2 ve SQ 2 aktüatörleri TÜV Kuzey tarafından onaylanmıştır. Bunlar aşağıdaki güvenlik işlevleri için uygundur:

  • IEC 61508 Ed uyarınca SIL 2 (tek kanallı sistem) veya SIL 3’e (yedek sistem) kadar güvenli AÇMA/KAPATMA (ESD). 2
  • IEC 61508 Ed uyarınca SIL 2’ye (tek kanallı sistem) kadar güvenli DURMA. 2
  • IEC 61508 Ed uyarında SIL 2’ye kadar güvenli son konum geri bildirimi. EN ISO 13849 uyarınca 2 veya PL c’ye kadar (sertifakının bir parçası değildir, bu nedenle ayrı üretici açıklaması temin edilebilir)

 

diğer bilgiler ve ürünler

 

İşlevsel güvenlik - SIL

FQM-SIL ve FQMEx-SIL Fail-Safe birimi

Bunun için süreç tesislerinin akım beslemesi kapansa bile güvenlik işlevinin hala kullanılabilmesi gereklidir.

 

FQM Fail-Safe birimi ile AUMA, armatürlerin acil durumda elektrik akımı olmadan da açılması ve kapatılması için güvenli tahrik çözümü sunar. Acil durumda gereken tork, mekanik olarak rulo yayında depolanan enerji üzerinden sağlanır. Yenilikçi rulo yayı motoru, geleneksel çözümlere kıyasla önemli avantajlar sunar.

 

SIL tipi FQM Fail-Safe birimi exida tarafından onaylanmıştır. Bu aşağıdaki güvenlik işlevleri için uygundur:

  • IEC 61508 Ed uyarınca SIL 2 (tek kanallı sistem) veya SIL 3’e (yedek sistem) kadar harici akım beslemesi olmadan güvenli AÇMA/KAPATMA (ESD). 2
  • IEC 61508 Ed uyarında SIL 2’ye kadar güvenli son konum geri bildirimi. EN ISO 13849 uyarınca 2 veya PL c’ye kadar

 

diğer bilgiler ve ürünler

İşlevsel güvenlik - SIL

SFC tipi AUMA ürünleri

Orta ila düşük güvenlik talepleri için AUMA ayrıca SFC (Safety Figures Calculated) tipi seçili konfigürasyonlarda aktüatörler, aktüatör kontrol üniteleri ve redüktörler sunar. AUMA bu ürünler için exida ile işbirliği halinde donanım değerlendirmesiyle gerçekleştirilmiş ve alan tecrübesi ve/veya genel veriler temelinde güvenlik karakteristik sayılar belirlenmiştir. Güvenlik işlevleri için AÇIK/KAPALI yönünde güvenli sürüş, güvenli durma ve SIL 1 veya SIL 2’ye kadar güvenli son konum geri bildirimi ürünleri mevcuttur.