AUMA Riester GmbH & Co. KG veri gizliliği açıklaması

AUMA Riester GmbH & Co. KG ile bir işbirliğine ilgi duymanızdan dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Bu veri gizliliği açıklaması vasıtası ile hizmetlerimiz çerçevesinde hangi kişisel verileri topladığımız ve hizmetlerimizi en iyi düzeye getirmek için bu verileri hangi amaçlarla ve nasıl kullandığımız konularında sizi bilgilendireceğiz.

1. Sorumlu Kuruluş

AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1, 79379 Müllheim, Almanya

2. AUMA benden hangi bilgileri derler?

AUMA, veri tasarrufu prensibini uygulamayı taahhüt etmektedir. Kişisel veriler yalnızca etkin olarak ve kendi isteğinizle bu verileri örn. AUMA hizmetleri için bir kayıt işlemi çerçevesinde veya başvurular, istekler ya da diğer yazışmalar türünden dokümanları göndererek bize bildirdiğiniz durumlarda toplanıp kaydedilir.

Web sayfalarımızın ziyareti esnasında gerek duyulan tüm kişisel veriler sadece tarafınızdan görevlendirilen hizmetler amacıyla ve isteklerinizin işlenmesi için kişisel verilerin korunmasına yönelik geçerli hükümlere uygun şekilde işlenir.

3. Kişisel verilerimi AUMA hangi amaçla kullanır?

AUMA verilerinizi bir prensip olarak yalnızca alınmış ya da toplanmış oldukları amaçlar için işler.

Bu verilerin başka amaçlar için bir işlenme ve kullanma durumu sadece bu türden bir kullanıma açıkça izin verdiğinizde gerçekleşir.

4. Veri işleme hangi yasal dayanağı esas alır?

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak bir prensip olarak – belirli yasal yönergelerin mevcut olmadığı hallerde – AB Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. maddesidir. Bu hususta özellikle aşağıdaki olasılıklar söz konusudur:

  • İzin
  • Sözleşmelerin ifası için veri işleme
  • Bir menfaat dengesi bazında veri işleme
  • Yasal bir yükümlülüğün ifası için veri işleme

 

Kişisel verilerinizin bir izne dayanarak işlenmesi halinde, her zaman bu izni iptal etme hakkına sahip olacaksınız.

 

Verilerin bir menfaat dengesi bazında işlenmesi durumunda, her zaman işlemeye itirazda bulunma hakkına sahip olacaksınız.

5. Veriler hangi süreyle kaydedilir?

AUMA kişisel verilerinizi yalnızca söz konusu amaç için gerekli olduğu süre boyunca kaydeder.

Yasal saklama sürelerinin mevcut olduğu hallerde, veriler saklama süresi boyunca kaydedilir. Bu sürenin dolmasından sonra, veri işleme için herhangi bir gerekliliğin söz konusu olup olmadığı kontrol edilir. Bir gerekliliğin söz konusu olmaması halinde veriler silinir.

6. Veriler hangi alıcılara iletilir?

AUMA onayınız alınmadan kişisel verilerinizi, özel durumlarda yasal olarak yükümlülüğümüz bulunmadığı sürece üçüncü kişilere iletmeyecektir. AUMA adına kişisel verilerin üçüncü kişilerce, örn. harici bellek çözümleri veya Cloud hizmetleri sağlayıcıları tarafından işlenmesini sağladığımız durumlarda, bu türden bir iş emrinin Avrupa düzeyinde geçerli ulusal yasalara ve tüzüklere göre işlenmesini garantiye bağlıyoruz. İş emrini işleyenler tarafımızdan titizlikle seçilir ve yüklenicinin almış olduğu teknik ve örgütsel önlemlerin uygulanması tarafımızca kontrol edilip belgelendirilir.

 

Kişisel verilerin, AB veya AEA dışındaki ülkelerde (üçüncü ülkeler) merkez ofisleri olan AUMA şirketlerine iletilmesi durumunda sözleşmeye bağlı hükümlerle yeterli bir veri gizliliği seviyesi sağlamaktayız.

7. Veri koruma ve veri güvenliği

AUMA tarafımızdan yönetilen verilerinizin kötü amaçla kullanılmasını, kaybını, tahrip olmalarını ve yetkisiz kişilerce erişimi engellemek için teknik ve örgütsel güvenlik önlemlerini alır. Bilgiler şifrelenerek iletilir. Sadece sipariş ile ilgisi bulunan ve kullanıcının incelemeye yetkili olduğu bilgiler aktarılır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeye bağlı olarak devamlı bir şekilde iyileştirilmektedir.

 

Çalışanlarımız, kendilerine sunulan verilerle güvenilir bir kullanımı ve veri gizliliği ile yükümlüdür. Veri gizliliğinin uygulanması yükümlülüğü, AUMA'daki işe son verildikten sonra da mevcuttur.

8. Araçlar

8.1 YouTube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube sayfasının eklentilerini kullanmaktadır. Sayfaların işleticisi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA'dır.

 

Bir YouTube eklentisine sahip sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bunun yanı sıra sayfalarımızdan hangilerini ziyaret ettiğiniz YouTube sunucusuna bildirilir.

 

YouTube hesabınızda oturum açtığınız zaman, YouTube tarafından gezinme hareketlerinizin doğrudan kişisel profilinize atanması olanaklı kılınır. YouTube hesabınızda oturumu kapatarak bunu önleyebilirsiniz.

 

YouTube kullanımı, çevrimiçi sunumlarımızın cazip bir gösterimi yararına gerçekleşir. Bu husus Genel Veri Koruma Tüzüğü DSGVO 6. maddesi, 1. bent, f şıkkı kapsamında haklı bir menfaati temsil eder.

 

Kullanıcı verilerinin kullanımıyla ilgili diğer bilgileri YouTube veri gizliliği açıklamasında burada bulabilirsiniz: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8.2 Google Maps

Bu sayfa bir API üzerinden Google Maps harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA'dır.

 

Google Maps işlevlerini kullanmak için IP adresinizin kaydedilmesi gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kaydedilir. Bu sayfanın sağlayıcısının bu veri aktarımına etkisi yoktur.

 

Google Maps kullanımı, çevrimiçi sunumlarımızın cazip bir gösterimi yararına ve web sitesinde belirtilen yerlerin kolayca bulunabilmesi için gerçekleşir. Bu husus Genel Veri Koruma Tüzüğü DSGVO 6. maddesi, 1. bent, f şıkkı kapsamında haklı bir menfaati temsil eder.

 

Kullanıcı verilerinin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgiyi Google veri gizliliği açıklamasında burada bulabilirsiniz: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Analiz Araçları

9.1 Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc. ("Google") firmasının bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınızda kaydedilen ve web sitesinin tarafınızdan kullanımının bir analizini olanaklı kılan "çerez" denilen metin dosyalarını kullanır. Bu web sitesi kullanımınız hakkında çerezin ürettiği bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kaydedilir. Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda ise IP adresiniz Google tarafından, Avrupa Birliğine üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkeleri dahilinde daha önceden kısaltılır. Tam IP adresi sadece istisnai durumlarda bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin işleticisi adına Google bu bilgileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporları hazırlamak ve web sitesi işleticisine karşı site kullanımıyla internet kullanımına bağlı diğer hizmetleri elde etmek için kullanmaktadır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi başka Google verileriyle birleştirilmez. Tarayıcı yazılımınızın uygun bir ayarıyla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; fakat bu durumda web sitesinin bütün işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Bununla beraber, çerezin oluşturduğu ve Google'da web sitesi kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) derlenmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve kurarak önleyebilirsiniz: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Kullanım koşulları ve veri korumasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri www.google.com/analytics/terms/de.html ya da www.google.de/intl/de/policies/ adresinde bulabilirsiniz. Bu web sitesinde Google Analytics'in "anonymizeIp" kodu ile geliştirilmiş olduğunu ve böylece IP adreslerinin (IP maskeleme) anonimleştirilmiş bir derlemesinin sağlandığını bildirmek isteriz.

10. Veri işleme için bilgi alma, düzeltme, silme ve sınırlandırma hakkı

Tarafımızdan kaydedilen kişisel veriler, kaynak ve alıcıları ile veri işlemenin amacı konusunda ücretsiz bilgi alma hakkına ve yasal koşulların mevcut olması durumunda bu verilerin düzeltilmesi, işlemenin sınırlandırılması veya verilerin silinmesi hakkına her zaman sahipsiniz. Bu amaçla ve konuyla ilgili diğer sorular için künyede belirtlen adreste her zaman bize danışabilirsiniz.

11. Veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisini tayin ettik. Diğer sorular için lütfen aşağıdaki adrese danışınız:

 

Telefon: +49 7631 809 1161

E-Posta: dsb@auma.com

12. Şikayet hakkı

Kişisel verilerin tarafımızdan işlenmesi konusunda veri korumadan sorumlu bir denetim dairesinde şikayette bulunma hakkınız vardır.