Patlama korumalı ürünler

Güvenliğiniz için AUMA tarafından uzmanlık bilgisi

Norma uygun. Nitelikli. Belgelendirilmiş.

Sizde kullanılan patlama korumalı aktüatörler güvenli olmak zorundadır: 
Hiçbir durumda cihazlar bir tehlikeye yol açmamalıdır. Avrupa normu EN 60079-17 bu nedenle patlama korumalı aktüatörlerin eğitimli personel tarafından düzenli, tekrarlanan kontrolünü ve onarımını öngörmektedir. Ve bunun belgelendirilmesini de öngörür.
Tesis işleticisi / tesisi sorumlusu olarak siz, patlama korumalı aktüatörlerin güvenliğini tüm ömür süresi boyunca güvence altına almakla yükümlüsünüz.

Her zaman sizin için burada var

 

Lütfen yerel irtibat yetkilinizi seçin

Sorumluluğu aktarmak

Üretici olarak yukarıda belirtilen normun gerekliliklerini yerine getirmeye yönelik yetkinliğe ve nitelikli servis teknisyenlerine sahibiz. Bu amaçla özel bir bakım konsepti, patlama korumasının yıllardan sonra bile %100 güvence altında olması için tarafımızdan geliştirilmiştir. Servis ve bakım konseptimiz hem genel aktüatör işlevlerinin kontrolünü ve bakımını, hem de patlama korumasında aranan özel gereklilikleri de kapsamaktadır.

Avantajınız

  • Düzenli kontrol yükümlülüğü çerçevesinde patlama korumalı aktüatörlerin güvenli işletimi için sorumluluğu bize, yani üreticiye aktarıyorsunuz.
  • Kontrol planları ve dokümantasyonun hazırlanması tarafımızdan yapılır
  • Yalnızca nitelikli servis teknisyenleri görev başındadır
  • Masraflar tam olarak hesaplanabilir ve arzu edilmeyen sürprizlere karşı güvende olacaksınız