Patlama korumalı ürünler

Güvenliğiniz için AUMA tarafından uzmanlık bilgisi

Norma uygun. Nitelikli. Belgelendirilmiş.

Sizde kullanılan patlama korumalı aktüatörler güvenli olmak zorundadır: 
Hiçbir durumda cihazlar bir tehlikeye yol açmamalıdır. Avrupa normu EN 60079-17 bu nedenle patlama korumalı aktüatörlerin eğitimli personel tarafından düzenli, tekrarlanan kontrolünü ve onarımını öngörmektedir. Ve bunun belgelendirilmesini de öngörür.
Tesis işleticisi / tesisi sorumlusu olarak siz, patlama korumalı aktüatörlerin güvenliğini tüm ömür süresi boyunca güvence altına almakla yükümlüsünüz.

Patlama korumalı ürünler servisi

Telefon:  +49 2234 20379 - 091
Faks:  +49 2234 20379 - 087
service.col@auma.com

Sorumluluğu aktarmak

Üretici olarak yukarıda belirtilen normun gerekliliklerini yerine getirmeye yönelik yetkinliğe ve nitelikli servis teknisyenlerine sahibiz. Bu amaçla özel bir bakım konsepti, patlama korumasının yıllardan sonra bile %100 güvence altında olması için tarafımızdan geliştirilmiştir. Servis ve bakım konseptimiz hem genel aktüatör işlevlerinin kontrolünü ve bakımını, hem de patlama korumasında aranan özel gereklilikleri de kapsamaktadır.

Avantajınız

  • Düzenli kontrol yükümlülüğü çerçevesinde patlama korumalı aktüatörlerin güvenli işletimi için sorumluluğu bize, yani üreticiye aktarıyorsunuz.
  • Kontrol planları ve dokümantasyonun hazırlanması tarafımızdan yapılır
  • Yalnızca nitelikli servis teknisyenleri görev başındadır
  • Masraflar tam olarak hesaplanabilir ve arzu edilmeyen sürprizlere karşı güvende olacaksınız