AUMA Assistant App

AUMA Assistant App

Hızlı ve kolay parametrelendirme

Uygulama üzerinden tüm cihaz parametreleri rahatlıkla ayarlanabilir. Böylece devreye alma sırasında zaman ve giderlerden tasarruf edilir. Aktüatöre bağlantı kablosuz olarak Bluetooth üzerinden kurulur. Cihaz parametreleri, uygulama üzerinden ya tek olarak yapılandırılabilir ya da önceden tanımlanmış parametre kümeleri olarak aktüatöre aktarılabilir. Parametre kümelerinin bir aktüatörden bir diğerine kopyalanması da mümkündür. Şifre korumalı kullanıcı seviyeleri, parametrelerdeki yetkisiz değişikliklere karşı etkili bir koruma sağlar.

Zengin kapsamlı tanı

Anlık görüntü alan bir işlev, bakımı ve hata aramayı büyük oranda kolaylaştırır. Cihazın belleğinde kayıtlı olan çalışma süreleri, çalıştırmalar veya tork seyirleri gibi tüm cihaz ve işletim verileri okunabilir ve bir bilgisayara aktarılarak, örneğin AUMA Commissioning and Diagnostic Tool (CDT) yazılımının geniş kapsamlı analiz işlevleri yardımıyla görselleştirilip değerlendirilebilir.

Yetkin yardıma giden hızlı yolunuz

Veya okunan veri kümelerini doğrudan Assistant uygulamasından AUMA servise gönderin – deneyimli bir servis uzmanı tarafından uzaktan tanı için.

Tek bakışta tüm dokümanlar

Ayrıca AUMA Assistant App ile cihazdaki QR kodunu kolaylıkla tarayarak AUMA aktüatörlerinizin cihaza özgü dokümantasyonuna doğrudan erişebilirsiniz:

  • Teknik bilgi föyleri
  • İşletme kılavuzları
  • Kesin kabul test belgeleri
  • Bağlantı şemaları ve açıklama
  • 3D hacim modelleri

AUMA Assistant uygulamasını böyle kurabilirsiniz

AUMA Assistant uygulaması ücretsiz olarak Google Play ve Apple App Store'da alınabilir. Uygulama, Android 5.0 veya üstü ve iOS 10.2 veya üstü işletim sistemli mobil uç cihazlarında çalışır.

 

AUMA Assistant App

 

Parametrelendirmeye ve anlık görüntülere ait işlevler yalnızca Android versiyonu için kullanılabilir. Bu işlevler için aktüatöre bir Bluetooth bağlantısının olması gerekir. Ne var ki AUMA kontrol ünitelerinde iOS tarafından Bluetooth arabirimi desteklenmez. Uygulama muhtemel patlayıcı ortamlar için de ilgi çekiyor: ATEX gereğince Bölge 1 ve 2 için AUMA, Assistant uygulamasının önceden kurulu olduğu tablet ve akıllı telefonları sunuyor.