İşlevsel güvenlik - SIL

[Translate to Turkish:] Funktionale Sicherheit - SIL

İşlevsel güvenlik ve SIL, özellikle de yeni uluslar arası standartlar yürürlüğe girdiğinden dolayı teknik tesislerin güvenliği ile birlikte anılan kelimelerdir.

 

AUMA aktüatörleri de güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanılıyor ve tesislerin güvenli işletimine katkı sağlıyor. Bu nedenle de işlevsel güvenlik AUMA için oldukça önemli bir konudur.

  

Fieldbus ile iletişim gerekli olduğunda ya da aktüatörden işletme parametrelerini optimize etmek için teşhis bilgileri hazırlaması isteniyorsa, AC .2 bu tür zorlu ayar görevleri için ideal kontrol ünitesidir.

 

Bu işlevlerin SIL 2 ve SIL 3 uygulamalarında da kullanılabilmesi için AUMA, AC .2 için özel bir SIL modülü geliştirmiştir.

 

SIL modülü

SIL modülü güvenlik işlevlerini yerine getirmekle sorumlu olan ek bir elektronik birimdir. Bu SIL modülü entegre kontrol ünitesi AC .2'de kullanılır.

 

Bir acil durumda bir güvenlik işlevi talep ediliyorsa, AC .2'nin standart mantığı aşılır ve güvenlik işlevi SIL modülü üzerinden uygulanır.

 

SIL modülü üzerinde sadece nispeten basit olan ve arıza yapma oranları tamamen bilinen yapı elemanları, örneğin transistörler, dirençler ve kondensatörler kullanılır. Tespit edilen güvenlik karakteristik rakamları SIL 2'de ve redundant tasarımda (1oo2, "one out of two"), SIL 3'te kullanılmaya izin veriyor.

 

Güvenlik işlevi için öncelik

SIL tasarımındaki AC .2'li bir sistem iki kontrol ünitesinin işlevini birleştirir. Bir taraftan AC .2'nin standart işlevleri "normal mod" için kullanılabilir. Diğer taraftan da entegre SIL modülü üzerinden güvenlik işlevleri yerine getirilir.

Güvenlik işlevleri her zaman normal moddan önceliklidir. Bu da bir güvenlik işlevine ihtiyaç duyulduğunda kontrol ünitesine ait standart mantığın bir bypass devresiyle aşılmasıyla sağlanır.