Användarvillkor

1. För att använda tjänsterna på www.auma.com måste användaren registrera sig. Användaren är skyldig att lämna korrekta och fullständiga uppgifter vid registreringen samt att se till att uppgifterna uppdateras vid ändringar. Användaren kan uppdatera sina uppgifter genom att först logga in och sedan gå till ”Ändra personuppgifter”.

 

2. AUMA Riester GmbH & Co. KG förbehåller sig rätten utöka, ändra och/eller förbättra de erbjudna tjänsterna vid valfri tidpunkt.

 

3. Det går bara att registrera sig en gång. (Om du har glömt lösenordet kan du få begära det med funktionen ”Glömt lösenord”).

 

4. Användaren får inte lämna ut sitt lösenord till andra som frågar om det.

 

5. Användaren ansvarar för skador som inträffar om lösenordet på grund av oaktsamhet eller uppsåtlig handling lämnas ut till utomstående som använder det. Om användaren blir bestulen på sitt lösenord eller får kännedom om att lösenordet olovligen används av utomstående ska detta omedelbart rapporteras till AUMA Riester GmbH & Co. KG per e-post via kontaktformuläret.