Underhåll/inspektion

Värden måste man ta hand om

Regelbundet. Med erfarenhet. Beräkningsbart.

Skötsel och underhåll kommer alltid olämpligt. Precis som oväntade avbrott. Därför är inspektioner till och med lagstadgat föreskrivna för många anläggningar (t.ex. kärnkraftverk).

 

Här erbjuder AUMA en underhålls- och inspektionsservice. Alla arbeten utförs regelbundet i intervaller som bestäms individuellt med dig. 


Definierade slitdelar ingår i underhållspaketet och byts i förebyggande syfte.
En avslutande underhållsrapport återspeglar det aktuella tillståndet hos din enhet.

 

AUMA underhållsservice erbjuds givetvis även till fast paketpris vilket ger möjlighet till budgetering.

  

Tydligt definierat partnerskap

Entydigt definierade överenskommelser är alltid de bästa förutsättningarna för ett bra partnerskap.
Detta gäller förstås även servicetjänster. Därför erbjuder AUMA dig möjligheten att ingå skriftliga avtal med serviceavdelningen.
Dessa serviceavtal anpassas och formuleras individuellt efter dina krav, som t.ex. leveransinnehåll, villkor eller leveranstider.
Detta innebär att båda berörda parter kan planera långsiktigt och säkert.

 

Fördelar

 • Investeringsvärdet bibehålls 
 • Aktuellt status och tillståndsanalys för alla manöverdon
 • Identifiering av de manöverdon som är i drift och sammanställning av en manöverdonslista 
 • Definierad underhållsomfattning
 • Kvalificerade servicetekniker från AUMA utför arbetet
 • Regelbunden och fackmässig skötsel och service för dina anläggningar
 • Tidig upptäckt reducerar oplanerade avbrott 
 • Planeringsbara serviceinsatser 
 • Korta reaktionstider
 • Kontrollering för din säkerhet
 • Individuella och skräddarsydda serviceöverenskommelser 
 • Kontinuitet under hela löptiden 
 • Beräkningsunderlag 
 • Entydig definition av de överenskomna tjänsterna 
 • Planeringssäkerhet för servicen