Montering och idrifttagning

Med en bra början blir allt bra

Kompetent. Snabbt. Säkert.

Elektriska ställdon är gränssnittet mellan processtyrning och armatur.
AUMA-servicetekniker har stor kunskap om båda sidor.
Det gör att de kan montera och ställa in ställdon på existerande armaturer snabbt och säkert, samtidigt som anläggningsspecifika krav beaktas.

 

Detta är ett avgörande steg för problemfri idrifttagning av en processteknisk anläggning.

 

Montering

AUMA-service är en snabb och tillförlitlig partner vid behov av brådskande ersättning till kompletta manöverdon.

 

 • Kortfristig och flexibel ersättningsanskaffning 
 • Snabbt byte på plats
 • Reducerad lagerhållning 
 • Processäkerhet genom mycket snabb tillgänglighet och komplett byte 
 • Onödiga avbrott undviks 
 • Tillverkargaranti ger säkerhet vid anskaffning och drift 
 • Lagerhållning av olika delar ger hög tillgänglighet
 • Möjlighet att välja hämtning eller tidsbestämd leverans

 

Idrifttagning

Smidiga, snabba och samtidigt kostnadseffektiva idrifttagningar?
Inget problem för serviceproffsen och idrifttagningsservicen från AUMA.

 

 • Installationen kontrolleras 
 • Funktionstester genomförs 
 • Kabeldragnings-/opto-kontroll och analys av bussledningarna
 • Parameterinställning 
 • BUSS-idrifttagning även möjlig utan master
 • Testdrift 
 • Slutkontroll 
 • Personalen utbildas/instrueras 
 • Hela bearbetningen utförs av mycket kompetenta medarbetare från AUMA