Ex-produkter

Ex-pertkunskap från AUMA för din säkerhet

Enligt standard. Kvalificerat. Dokumenterat.

De Ex-manöverdon som används måste vara säkra: 
Det får under inga omständigheter utgå en fara från produkterna.

 

Den europeiska standarden SS-EN 60079-17 föreskriver därför att utbildad personal regelbundet utför återkommande kontroller och service på Ex-manöverdon, inklusive dokumentering.

Du som driftansvarig för anläggningen/anläggningsansvarig är förpliktad att garantera säkerheten hos Ex-manöverdon under hela livslängden.

Överlåta ansvar

Som tillverkare förfogar vi över den kompetens och de kvalificerade servicetekniker som behövs för att uppfylla den o.a. standarden.

 

Vi har utvecklat ett speciellt underhållskoncept för detta så att explosionsskyddet fortfarande garanteras till 100 % efter flera år.

 

Vårt service- och underhållskoncept omfattar såväl provning och underhåll av allmänna drivningsfunktioner som de särskilda kraven som ställs på explosionsskyddet.

 

Fördelar

  • Du överlåter ansvaret för Ex-manöverdonens säkra drift inom ramen för den regelbundna provningsplikten till oss, tillverkaren
  • Vi sammanställer kontrollscheman och dokumentation
  • Endast kvalificerade servicetekniker utför arbetet
  • Kostnaderna kan beräknas exakt och du slipper obehagliga överraskningar