Automation

Ny anläggning eller modernisera?

Kostnadseffektivt. Modernt. Effektivt.

Armaturer har delvis en lång livscykel och det gör att de ofta återanvänds vid modernisering av processtekniska anläggningar. Ställdonstekniken är dock föråldrad eller finns inte alls.
AUMA-service utvecklar ett detaljerat koncept för moderniseringen så att ombyggnadsåtgärderna kan utföras snabbt och smidigt, med få avbrott i anläggningen.

  

Skräddarsytt koncept

  • Endast mindre konstruktionsåtgärder krävs  
  • Nästan inga stopp eftersom omställningen och idrifttagningen kan ske under pågående drift eller med mycket korta avbrott 
  • Omfattande rådgivning från AUMA-specialister under hela automations- och moderniseringsfasen.

 

Dina fördelar

  • Anläggningens livslängd utökas 
  • Möjlighet att realisera moderna automationskoncept (t.ex. ställdon med fältbussgränssnitt) 
  • Effektstegring hos anläggningen samtidigt som investeringarna är förhållandevis låga  
  • Högre automationsgrad ger lägre driftkostnader 
  • Förbättrad produktivitet och lönsamhet totalt sett.