CDT

Programvara som dels kan användas vid idrifttagning, manövrering, parameterinställning och konfiguration av ställdon, men även för att avläsning av ställdonens drifts- och apparatdata via Bluetooth, samt för uppladdning av Snapshot-filer till AUMA Cloud (registrering krävs). Där analyseras datainformationen, delvis automatiskt, och visas på ett överskådligt sätt.

 

Kompatibel med följande serier: SA, SQ med AC eller ACV generation .2, SGx/SVx, PROFOX och TIGRON

 

Kompatibel med följande operativsystem: Windows 10 med Intel®-processor

 

Onlineinstallation

Nedladdning (automatisk, ClickOnce-installation)

 

Offlineinstallation

Observera att den här versionen inte uppdateras automatiskt. Spara ZIP-filen på en lokal diskenhet med hjälp av ett USB-minne.

Nedladdning av ZIP-fil (manuell installation)