AUMA Cloud

Med AUMA Cloud erbjuder AUMA ett innovativt verktyg för att utforma Asset Management och tillståndsberoende service av AUMA-ställdon på ett effektivt och kostnadsorienterat sätt, samt för att säkra anläggningens tillgänglighet varaktigt.

 

AUMA Cloud är en interaktiv plattform som är enkel att använda. Där kan detaljerad apparatdata från alla ställdon i en anläggning samlas och utvärderas. Driftansvariga kan upptäcka höga belastningar eller möjligt underhållsbehov i god tid och inleda de åtgärder som behövs för att undvika oväntade avbrott.

Industri 4.0 för ställdon

AUMA Cloud är en interaktiv plattform som är enkel att använda. Där kan detaljerad apparatdata från alla ställdon i en anläggning samlas och utvärderas. Driftansvariga kan upptäcka hög belastning eller eventuellt underhållsbehov i god tid och inleda de åtgärder som behövs för att undvika oväntade avbrott.

Asset Management och tillståndsberoende underhåll

AUMA Cloud omfattar smarta algoritmer för analys och utvärdering av omfattande driftdata som registreras automatiskt av AUMA-ställdonen. Med hjälp av data som motorns gångtid, temperaturer, vibrationer, vridmoment, varningar och fel beräknas relevanta indikatorer i AUMA Cloud, till exempel om ställdonens tillgänglighet. Apparater och indikatorer visas på ett överskådligt sätt.

Du som driftansvarig får en omfattande bild av belastningarna som dina ställdon och ventiler utsätts för. Underhållsåtgärder kan planeras baserat på apparaternas faktiska tillstånd. Om det uppstår problem med en apparat kan du använda indikatorerna för att felsöka.

Du kan enkelt sammanställa en digital Asset-översikt över alla ställdon i en anläggning. Dessutom registreras drift- och apparatdata till exempel med appen AUMA Assistant och laddas upp till AUMA Cloud. Detta kan anläggningspersonalen göra själva eller så kan detta skötas av AUMA-service. Även automatiska lösningar är möjliga.

 

Tillgång till alla apparatdata och dokument online

Via AUMA Cloud har du direkt tillgång till all dokumentation till varje AUMA-apparat. Dokumentationen omfattar driftinstruktioner, tekniska datablad, kretsscheman, orderdatablad etc. Du måste inte längre leta efter tryckta dokument.

 

Skapa och spåra supportärenden

Behövs det en mera exakt diagnos kan data snabbt och enkelt skickas från molnet till AUMA-service. Detta möjliggör en detaljerad fjärrdiagnos; kostnader för serviceinsatser på plats reduceras och felavhjälpningen snabbas upp. Du kan hela tiden se ditt supportärendes status i AUMA Cloud.

Bara att testa

Som webbapplikation fungerar AUMA Cloud i varje webbläsare och kräver ingen installation. Du behöver bara registrera dig en gång och kan sedan använda alla digitala AUMA-tjänster. Du kan använda AUMA Cloud gratis för upp till 100 apparater.

 

Klicka på följande länk: https://cloud.auma.com/

 

Kontakta oss på cloud@auma.com om du har frågor om AUMA Cloud.