Appen AUMA Assistant

Programvara som dels kan användas vid idrifttagning, manövrering, parametrering och konfiguration av ställdon, men även för avläsning av ställdonens drifts- och apparatdata via Bluetooth, samt för uppladdning av Snapshot-filer till AUMA Cloud (registrering krävs). Där analyseras datainformationen, delvis automatiskt, och visas på ett överskådligt sätt.

 

Kompatibel med följande serier: SA, SQ med AC eller ACV generation .2PROFOX och TIGRON

 

Klicka här för att installera:

Google Play Store

App Store