myAUMA

Information för auktoriserade användare

myAUMA är en onlineuppkoppling till oss med viktig information, som:
- protokoll för slutkontrollen  
- information om status för din aktuella beställning
- orderdatablad till de beställda produkterna
- orderbaserade dokument
- åtkomst för utvalda leverantörer för fastställning av det aktuella behovet
Dessa data är skyddade av säkerhetsskäl och bara synliga för auktoriserade användare.

 

Obs!

Auktorisering är bara möjlig för kunder och leverantörer som är registrerade hos huvudanläggningen i Müllheim!

 

Problem med att öppna nytt fönster:

 Tjänsterna öppnas i ett popupfönster. Om du har aktiverat popupblockering kan innehållet inte visas. Tillåt då popupfönster från vår webbplats.
(Extra ->Popupblockering>Inställningar popupblockering, lägg till *.auma.com )