Kretsschemanummer

När du har fyllt i kretsschemats nummer får du motsvarande kretsschema.

 

De korrekta inmatningsformaten visas i ”Hjälp”.

 

Om det finns en teckenförklaring till kretsschemat kan du även visas den genom att fylla i teckenförklaringens nummer (nere till höger på kretsschemat) i det övre fältet (Välj TECKENFÖRKLARING i dropdown-fältet ”KMS-nr”).

 

Obs!

 

Kretsschemat öppnas i ett popupfönster. Om du har aktiverat popupblockering kan kretsschemat inte visas. Tillåt då popupfönster från vår webbplats.
(Extra ->Popupblockering>Inställningar popupblockering)