Appen AUMA Assistant

Appen AUMA Assistant

Appen AUMA Assistant gör det enkelt att ta AUMA-ställdon i drift och att serva dem. Med appen får du enkel och okomplicerad tillgång till omfattande konfigurations- och diagnosmöjligheter via en smartphone eller en surfplatta.

 

Snabb och enkel parameterinställning

Alla apparatparametrar kan ställas in bekvämt med appen. Detta sparar tid och kostnader vid idrifttagningen. Anslutningen till ställdonet sker trådlöst över Bluetooth. Apparatparametrarna kan antingen konfigureras var för sig med appen eller överföras till ställdonet som fördefinierade parametersatser. Det går även att kopiera parametersatser från ett manöverdon till ett annat.

Lösenordsskyddade behörighetsnivåer ger ett effektivt skydd mot otillåtna ändringar av parametrarna.

 

Ladda upp data till AUMA Cloud

Med appen AUMA Assistant kan du även enkelt ladda upp data till AUMA Cloud:

  • Skärmbilder med alla drift- och apparatdata

Ställdonens omfattande drift- och apparatdata kan läsas av via Bluetooth och laddas upp till AUMA Cloud i form av skärmbilder. Där analyseras data automatiskt och visas översiktligt.

 

  • Serienummerlistor

Genom att skanna QR-koden på AUMA-apparaternas typskyltar kan du enkelt läsa av och ladda upp apparatinformation som serienummer till AUMA Cloud. På så sätt kan du snabbt sammanställa en översikt över alla AUMA-apparater i din anläggning.

 

Få kompetent hjälp snabbt

Det går även bra att skicka de avlästa datasatserna direkt från AUMA Assistant-appen till AUMA-service – för fjärrdiagnos med hjälp av en erfaren servicespecialist.

 

Dokumentöversikt

Med appen AUMA Assistant får du dessutom direkt åtkomst till den apparatspecifika dokumentationen till dina AUMA-ställdon. Du behöver bara skanna QR-koden på apparaten:

  • Tekniska datablad
  • Driftinstruktioner
  • Provningsintyg
  • Kretsscheman och teckenförklaring
  • 3D-volymmodeller

Så här installerar du appen AUMA Assistant

Appen AUMA Assistant kan hämtas utan kostnad från Google Play och i Apple App Store. Den fungerar på mobila apparater med operativsystemet Android 5.0 eller senare och iOS 10.2 eller senare.

 

Appen AUMA Assistant

 

Funktionerna för parameterinställning och snapshots är bara tillgängliga för Android-versionen. Dessa funktioner kräver en Bluetooth-anslutning till ställdonet. Tyvärr stöds inte Bluetooth-gränssnitten i AUMA-manövermodulerna av iOS.

Appen är även intressant för explosiva områden: AUMA erbjuder surfplattor och smartphones för zonerna 1 och 2 enligt ATEX och på dessa är Assistant-appen redan installerad.