Maximal tillgänglighet för din anläggning

Digitaliseringen är på frammarsch inom alla industrigrenar. Oavsett om det gäller vattenförsörjning, energiproduktion, olje- och gasindustrin eller processindustrin: I dessa tider med Industri 4.0 blir det allt viktigare att registrera, utvärdera och sammankoppla så omfattande information som möjligt från fältenheter.

 

Ett avbrott eller oplanerat anläggningsstopp leder snabbt till höga kostnader. Förutseende, tillståndsinriktad service och ett effektivt Asset Management för fältenheter är viktiga faktorer för att undvika avbrott och maximera anläggningens tillgänglighet.