AUMA Academy informerar!

Val av flänsarna och kraftuttagsformerna EV-A-01

Den mekaniska anslutningen till ventilen är ett särskilt gränssnitt. Flänsen förbinder ställdonet med ventilen.
Ventilens rörelseriktning bestämmer valet av ställdon med rätt fläns och kraftuttagsform.

I den här filmen visar vi hur du väljer rätt AUMA-ställdon till din ventil. Vi erbjuder även olika utbildningar inom detta hos AUMA Academy! 
 


Val av driftarten och vridmomentet EV-A-02

Frågor: Används ventilen ofta eller sällan? Stängs och öppnas bara ventilen eller används även mellanlägen? Dessa besvaras med driftsättet och vridmomentet.


I den här filmen visar vi hur du väljer rätt AUMA-ställdon till din ventil.


Automatisera ventiler i några få steg EV-A-03

AUMA kan automatisera varje ventil. Paul visar oss hur ventiler integreras i styrningstekniken med hjälp av AUMA-ställdon med styrning.

 

I den här filmen visar vi hur du väljer rätt AUMA-ställdon till din ventil.

Vi erbjuder även olika utbildningar inom detta hos AUMA Academy!


Val av det utgående varvtalet med ledning av ventilställtiden EV-A-04

Nu visar vi dig vilket ställdon som passar till ventilens ställtid. Med hänsyn till ventilkraven: Ställtid, ventilslag och varv per slag kan du fastställa med det utgående varvtalet och sedan välja det passande ställdonet!

 

I den här filmen visar vi hur du väljer rätt AUMA-ställdon till din ventil.

Vi erbjuder även olika utbildningar inom detta hos AUMA Academy!


Idrifttagning av moment- och vägbrytningen EV-B-01

AUMA-ställdon – idrifttagning av vridmoments- och momentbrytning för flervarvsdorn NORM.
Utan motorstyrning från AUMA dock med extern styrning.
Du ansvarar för idrifttagningen. Du ansvarar för att ställdonet fungerar felfritt i anläggningen.
Detta kräver att ställdonet ställs in, optimeras och finjusteras.
I den här filmen förklaras idrifttagningen av AUMA-ställdonen. Vi erbjuder även olika utbildningar inom detta hos AUMA Academy!