Apparatsintegrering nedladdning

Alla tillverkare dokumenterar sina apparaters karakteristik i form av ett datablad och en enhetsbeskrivningsfil (GSD-fil) i XML-format, information som tillhandahålls till användarna. En enhetsbeskrivningsfils uppbyggnad, innehåll och kodning är standardiserad.

 

Den möjliggör problemfri integrering av våra produkter i anläggningar med apparater från andra tillverkare.