3D-volymmodeller enligt enhetstyp

Val:

Välj den önskade enhetstypen nedtill i urvalsrutan. Modellerna är inte orderbaserade.

Filter:

Använd kolumnerna Typbeteckning och Datatyp för att välja. Flera val är möjliga.

 

Filer med namntillägget ”small” innebär volymmodeller med mindre filstorlek.

 

STEP Här finns filer i 2 format:

  • Standard: AP203
  • Applikationsprotokoll för andra användningsområden: AP214.
Dokument