Service och support

Service för elektriska ställdon

Omfattande och samtidigt individuell

Vi planerar, optimerar, installerar, automatiserar, reparerar och erbjuder heltäckande, skräddarsydda servicekoncept för våra produkter.

 

Våra tjänster erbjuds individuellt var för sig eller som modulliknande enheter. Vi erbjuder följande fördelar, helt efter era behov:

 

  • Ökad tillgänglighet för ställdon och anläggning 
  • Förebyggande kontrollmöjlighet 
  • Minimering av störningar 
  • Lönsam optimering av lagerhållningen 
  • Effektiv störningshantering och därmed sänkning av avbrottskostnaderna 
  • Nödvändiga arbeten utförs professionellt av kvalificerade servicetekniker från AUMA
  • Hantering av transportlogistik