Ställdon ED och EQ

Elektriska vridsektordon för reglering och styrning inom processteknik för manöverdon med ett svängområde på 90° till 270° som vridspjäll och kulventiler.

 

De här ställdonen kan positioneras mycket exakt, har en kompakt konstruktion och är avsedda för industriell användning i råa miljöer.