Vridsektordon

Enligt ISO 5211 är ett vridsektordon ett flervarvsdon som behöver mindre än ett helt varv för att utföra ett helt ventilslag.

 

Vridarmaturer, vridspjäll och kulventiler, är ofta fritt roterbara. För att det ska gå att manövrera exakt till ändlägena i manuell drift är vridsektordonen i serie SQ utrustade med interna ändanslag.

On/off-drift eller reglerdrift

Klass A: ÖPPNA-STÄNG eller on/off-drift. Ställdonet måste manövrera armaturen över hela ventilslaget, från helt öppen till helt stängd och vice versa.

Klass B: Krypkörning, positionering eller positioneringsdrift. Ställdonet måste då och då ställa armaturen i ett valfritt läge (helt öppen, mellanläge och helt stängd).

Klass C: Modulering eller även reglerdrift. Ställdonet måste med jämna mellanrum ställa ventilen i ett valfritt läge mellan helt öppen och helt stängd.