Snäckväxlar

 

Snäckväxlar används överallt där det krävs en vridrörelse på 90° för att manövrera manöverdonet. En snäckväxel GS i kombination med ett flervarvsdon SA bildar ett vridsektordon.

 

Detta möjliggör märkmoment upp till 675 000 Nm. Dessa kombinationer kompletterar SQ-serien för vridarmaturer. GS kan användas för on/off- och positioneringsdrift samt reglerdrift. Svängvinklar på > 90° är möjliga och växlarna kan användas i fritt roterande tillämpningar.

 

Växeln GQB passar tillämpningar som kräver en enkel, prisvärd växel. GQB kan bara användas för on/off- och positioneringsdrift. Svängvinkeln är begränsad till max. 90°.

 

Snäckväxel GHE används för manuell manövrering av vridarmaturer på fartyg.

 

Snäckväxlar med fot och hävarm är en optimal lösning när armaturer som vridspjäll bara kan manövreras med en stång på grund av att det är ont om plats.

On/off-drift eller reglerdrift

Klass A: ÖPPNA-STÄNG eller on/off-drift. Ställdonet måste manövrera armaturen över hela ventilslaget, från helt öppen till helt stängd och vice versa.

Klass B: Krypkörning, positionering eller positioneringsdrift. Ställdonet måste då och då ställa armaturen i ett valfritt läge (helt öppen, mellanläge och helt stängd).

Klass C: Modulering eller även reglerdrift. Ställdonet måste med jämna mellanrum ställa armaturen i ett valfritt läge mellan helt öppen och helt stängd.