Produktsökning

Sök

Rörelseriktning

Vrida

Svänga

Linjär

Svänga med hävarm

Styrning

Extern

Integrerad

Manuell

Bransch

Vatten

Olja och gas

Energi

Industri

Fartyg

Driftsätt

Ställdonet måste manövrera armaturen över hela ventilslaget, från helt öppen till helt stängd och vice versa.

Öppna-stänga

Ställdonet måste med jämna mellanrum ställa armaturen i ett valfritt läge mellan helt öppen och helt stängd.

Modulation

Ställdonet måste då och då ställa armaturen i ett valfritt läge (helt öppen, mellanläge och helt stängd).

Krypkörning/stegning

Ställdonet måste genomgående ställa armaturen i alla lägen mellan helt öppen och helt stängd.

Reglera kontinuerligt

Driftmiljö

Utvändigt

Invändigt

Ex-område

under vatten

Väderskyddad

Retursignal

I/O-gränssnitt

Foundation Fieldbus

Modbus

HART

Profinet

Profibus

Vridmoment

Alternativ

Safety Integrity Level

Fail Safe


Resultat: Träff
{time}