Manövermoduler

Ett ställdon som har en integrerad manövermodul kan efter installation av strömförsörjningen manövreras elektriskt med hjälp av knapparna på den lokala manöverplatsen. Manövermodulen är optimalt anpassad till ställdonet.

 

Ställdonet kan ställas in komplett på den lokala manöverplatsen utan anslutning till styrsystemet. Signalöverföringen mellan styrsystemet och ställdonet består endast av körkommandon och svarssignaler. Enheten utför motorkopplingarna nästan helt utan fördröjningar.

 

AUMA:s ställdon kan levereras med en integrerad manövermodul AM eller AC.

Integrerade manövermoduler

I en integrerad manövermodul utvärderas flervarvsdonssignalerna och körkommandona och motorn till- och frånkopplas utan fördröjningar med hjälp av inbyggda reverserande kontaktorer eller tyristorer.

 

Manövermodulen skickar tillbaka de utvärderade flervarvsdonssignalerna till det överordnade styrsystemet i form av indikeringar/lägesåterföringar.

 

Flervarvsdonet kan manövreras direkt på den lokala manöverplatsen.

 

Manövermodulerna AM och AC kan kombineras med ställdonen i serie SA och SQ.

Ur styrsystemets synvinkel fås därigenom en enhetlig bild.