Linjära flervarvsdon

Elektriska linjära flervarvsdon för att utföra en linjär rörelse, t.ex. i ventiler, kan vara en kombination av flervarvsdon SA ... och en linjärenhet LE.

Om en stång måste manövreras kan linjärenheten LE även monteras på en fot.

On/off-drift eller reglerdrift

Klass A: ÖPPNA-STÄNG eller on/off-drift. Ställdonet måste manövrera armaturen över hela ventilslaget, från helt öppen till helt stängd och vice versa.

Klass B: Krypkörning, positionering eller positioneringsdrift. Ställdonet måste då och då ställa armaturen i ett valfritt läge (helt öppen, mellanläge och helt stängd).

Klass C: Modulering eller även reglerdrift. Ställdonet måste med jämna mellanrum ställa armaturen i ett valfritt läge mellan helt öppen och helt stängd.