Kommunikationssystem

Sänkta kostnader är ett av huvudargumenten för att använda fältbussteknik. Dessutom har introduktionen av seriell kommunikation inom processautomationen blivit en innovationsdrivare för fältenheter och därmed även för ställdon. Koncept för ökad effektivitet som t.ex. fjärrinställning av parametrar eller Plant Asset Management vore otänkbara utan fältbussteknik.

 

AUMA:s ställdon med fältbussgränssnitt representerar alltså den allra senaste tekniken i detta avseende.