Produkter

I processtekniska anläggningar transporteras vätskor, gaser, och granulat genom rörledningar. Industriventiler används för att öppna eller stänga dessa transportvägar eller för att reglera flödet. Med AUMA:s ställdon kan armaturer fjärrmanövreras från kontrollrummet.

 

Linjära flervarvsdon

Elektriska linjära flervarvsdon för att utföra en linjär rörelse, t.ex. i ventiler, kan vara en kombination av flervarvsdon SA ... och en linjärenhet LE. Om en stång måste manövreras kan linjärenheten LE även monteras på en fot.

Kommunikationssystem

Önskas parallell manövrering eller manövrering på fältbussen – eller båda får säkerställd redundans? Om fältbuss ska användas, vilket protokoll? Det spelar ingen roll vilket kommunikationssätt du föredrar: Vi kan utrusta dina flervarvsdon med ett gränssnitt som passar till alla etablerade system som används inom processautomation.