Vatten

Ställdonssystem – testade och certifierade i hela världen

Dricksvattenframställning och -distribution samt hantering och rening av avloppsvatten är grundförutsättningar vid infrastrukturutveckling. Avgörande för det moderna samhället är försörjningssäkerheten.

Rörledningar av olika längd och dimensioner ska automatiseras med en rad olika ventiltyper. Även vid stålkonstruktion i vatten används AUMA:s ställdon i dammar och slussar.

Inom vattenförsörjning och -distribution har AUMA ett brett produktsortiment att erbjuda med flervarvsdon, vridsektordon och linjära ställdon. Dessa har ett mycket gott korrosionsskydd som ger en lång livslängd och lågt underhållsbehov.

Vatten

Ställdon från AUMA används för automatisering av ventiler i alla storlekar och konstruktioner för bland annat dricksvattenframställning och -distribution, rening av avloppsvatten eller stålkonstruktioner i vatten.