Oil & Gas

Gränsen blir standard

Olja och gas är viktiga energikällor för industrin. Dessa energikällor pumpas, förädlas och distribueras med hjälp av den senaste tekniken. På grund av den stora riskpotentialen för människa och miljö är olje- och gasindustrin föremål för stränga föreskrifter.

AUMA är ett vedertaget namn globalt inom denna bransch och vi har alla nödvändiga leveransgodkännanden och certifieringar för explosionsskydd. Tack vare sin höga SIL-förmåga och användbarhet under extrema klimatförhållanden uppfyller AUMA:s ställdon olje- och gasindustrins krav.

Olja och gas

Internationella godkännanden för explosionsskydd, hög SIL-kompatibilitet och mycket pålitliga under extrema klimatförhållanden – med dessa egenskaper uppfyller AUMA:s ställdon huvudkraven inom olje- och gasindustrin.