Industri

Industri

Specialister på all typ av användning

Rörledningar och ventiler används i alla slags processtekniska anläggningar. Och överallt hittar man ställdon från AUMA. AUMA:s produktsortiment med byggsatser gör att vi kan leverera skräddarsydda lösningar till alla typer av anläggningar.

 

Industri

Tack vare produktkonceptet med byggsatser kan AUMA erbjuda ställdon i industriella lösningar för alla olika anläggningsspecifika krav.