Kapslingsklass

Enclosure protection

AUMA:s ställdon SA och SQ levereras med den högre kapslingsklassen IP68 enligt EN 60529. IP68 skyddar mot översvämning med en vattenpelare på upp till 8 m i maximalt 96 timmar. Under översvämningen är upp till 10 manövreringar tillåtna.

 

AUMA:s växlar kombineras i normala fall med flervarvsdon. Växlarna kan även levereras med kapslingsklass IP68. Vissa växeltyper är avsedda för specialtillämpningar, t.ex. snäckväxlar för jordinbyggnad eller högre översvämningshöjder. Kontakta AUMA för rätt typ av modell vid speciella krav.