Explosionsskydd

I anläggningar där explosionsfarliga atmosfärer kan uppkomma måste man använda explosionsskyddade apparater. Deras konstruktion gör att de inte kan bli antändningskällor. De bildar inga tändgnistor eller höga yttemperaturer.

 

Certifieringen utförs i samarbete med nationella och internationella certifieringsorgan. I tabellen nedan visas en lista med godkännanden för AUMA:s produkter: ATEX (Europa), IEC (internationellt) och FM (USA).

Explosionsskydd

ATEX (Europa)

Ex de IIC/IIB T4 eller T3 Ex d IIC/IIB T4 eller T3

 

IEC (internationell)

Ex de IIC/IIB T4 eller T3 Ex d IIC/IIB T4 eller T3

 

FM (USA)

FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C) FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C) FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)

 

Ryssland (ROSTECHNADOR/EAC (TR-CU))
1ExdeIICT4/T3
1ExdIICT4/T3

 

Därutöver finns det godkännanden för följande länder:

  • Brasilien, INMETRO
  • Kina, CQST
  • Indien, CCOE
  • Japan, TIIS
  • Kanada, CSA
  • Korea, KOSHA
  • Sydafrika, SABS
  • Vitryssland, Gospromnadzor