Driftförhållanden

Ambient temperatures

AUMA:s ställdon arbetar tillförlitligt både i kyla och värme. Det finns olika utföranden som är anpassade för olika driftmiljöer.